Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích thu thập thông tin

JIAN BEDDING trao đổi, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên web cho bên khác. Thông tin cá nhân thu thập được chỉ sử dụng cho mục đích quản trị nội bộ tại JIAN BEDDING. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin bao gồm: Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Email, ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về các giao dịch mà quý khách đã mua tại JIAN BEDDING.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng cho mục đích nội bộ với nội dung như sau:
– Hỗ trợ khách hàng.
– Cung cấp thông tin liên quan đến đơn hàng.
– Xử lý đơn đặt hàng và tiến hành giao nhận theo thông tin qua trang web của JIAN BEDDING theo yêu cầu của quý khách.
– Chúng tôi có thể gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các chương trình khuyến mãi sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách muốn nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng: xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

Thời gian lưu trữ thông tin

– Đối với thông tin cá nhân, JIAN BEDDING chỉ xóa nếu khách hàng yêu cầu, khách hàng vui lòng gửi mail về jianbeddingshop@gmail.com

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
– Người quản trị nội dung tại JIAN BEDDING
– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do JIAN BEDDING cung cấp.
Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do JIAN BEDDING cung cấp.

Nơi thu thập và quản lý

Hệ thống JIAN BEDDING SHOP
Địa chỉ: 117/29 Bàn Cờ Phường 3 Quận 3 TP.HCM
Lưu trữ: Hệ thống ERP nội bộ JIAN BEDDING
website: erp.jianbeddingshop.com (Chưa triển khai)
Điện thoại: 0969913911
Website: jianbeddingshop.com
Email: jianbeddingshop@gmail.com

Call Now Button
Scroll to Top